Inox 201

Khổ băng:

Độ dày:

Chủng loại:

Inox 201