𝗬𝗘𝗔𝗥-𝗘𝗡𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗜𝗡𝗢𝗫 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗘̂́ 𝗧𝗩𝗟 – 𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃 𝙓𝙐𝘼̂𝙉 𝘾𝙐̉𝘼 𝘽𝘼̣𝙉 𝘾𝙊́ 𝙏𝙃𝙀́𝙋 𝙏𝙑𝙇

𝗬𝗘𝗔𝗥-𝗘𝗡𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗜𝗡𝗢𝗫 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗘̂́ 𝗧𝗩𝗟 – 𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃 𝙓𝙐𝘼̂𝙉 𝘾𝙐̉𝘼 𝘽𝘼̣𝙉 𝘾𝙊́ 𝙏𝙃𝙀́𝙋 𝙏𝙑𝙇
Một năm làm việc hăng say gói trọn vẹn lại ở buổi tiệc cuối năm đong đầy cảm xúc
Cảm ơn những sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV Công ty CP TVL suốt năm vừa qua. Tập thể 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑰𝒏𝒐𝒙 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝑻𝒆̂́ 𝑻𝑽𝑳 sẽ luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, vững bước trên con đường đưa 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑰𝒏𝒐𝒙 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝑻𝒆̂́ 𝑻𝑽𝑳 đến gần hơn với người tiêu dùng, luôn tự hào và xứng đáng với danh hiệu Inox Dân Dụng Hàng Đầu Việt Nam
 Cùng nhìn lại những hình ảnh trong buổi tiệc vừa diễn ra của 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑰𝒏𝒐𝒙 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝑻𝒆̂́ 𝑻𝑽𝑳
                                                             
Video tổng hợp
Khối Nhà Máy
Khối văn phòng
Chương trình văn nghệ
Tin đọc nhiều